P17V00000072

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Sanace areálu bývalého státního vojenského statku Výmyslov
Identifikátor VZ: 
P17V00000072
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Výmyslov, okr. Přerov
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Koryčánková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Sanace areálu bývalého státního vojenského statku Výmyslov”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
4. 10. 2017 - 14:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
23. 10. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
4. 12. 2017 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 10. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 10. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Závazný vzor smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 10. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Sankce za porušení BOZP
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 10. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Slepý soupis stavebních prací
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 10. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 10. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace_post_signum(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 10. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smluvní vztahy vyplývající ze stavebního řízení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 10. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o povolení odstranění staveb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
4. 10. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
18. 10. 2017 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
26. 10. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 12. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Přílohy smlouvy o dílo_č. 1-7, č. 9
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 12. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Přílohy smlouvy o dílo_č. 1-7, č. 9_post_signum(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 12. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha smlouvy o dílo č. 8 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 12. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha smlouvy o dílo č. 8 - Projektová dokumentace_post_signum(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 12. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 12. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek ke smlouvě o dílo č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 3. 2018 - 11:00
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
Hydro & Kov s.r.o.
IČO: 
27720161
Nabídková cena bez DPH: 
46 666 666.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
56 466 665.86 Kč
Adresa: 
Rybářská 801, 379 01 Třeboň
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
SYNER, s.r.o.
IČO: 
48292516
Nabídková cena bez DPH: 
43 832 650.17 Kč
Nabídková cena s DPH: 
53 037 506.70 Kč
Adresa: 
Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01Liberec
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Auböck s.r.o.
IČO: 
26089785
Nabídková cena bez DPH: 
48 491 719.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
58 674 979.99 Kč
Adresa: 
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Sdružení "Společnost - Výmyslov": TREPART s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s.
IČO: 
25917838
Nabídková cena bez DPH: 
42 436 769.99 Kč
Nabídková cena s DPH: 
51 348 491.69 Kč
Adresa: 
Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
ANO
Vedoucí účastník IČO: 
25917838
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
VPK Suchý s.r.o.
IČO: 
270085201
Nabídková cena bez DPH: 
45 865 390.11 Kč
Nabídková cena s DPH: 
55 497 122.03 Kč
Adresa: 
Komenského náměstí 12, 281 44 Zásmuky
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Subterra a.s.
IČO: 
45309612
Nabídková cena bez DPH: 
42 920 600.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
51 933 926.00 Kč
Adresa: 
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
AQUATEST a.s.
IČO: 
44794843
Nabídková cena bez DPH: 
44 000 326.82 Kč
Nabídková cena s DPH: 
53 240 395.45 Kč
Adresa: 
Geologická 988/4, 152 00 Praha 5
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Sdružení "Společnost - Výmyslov": TREPART s.r.o., HOCHTIEF CZ a.s.
IČO: 
25917838
Poznámka: 
Cena dle Dodatku č. 1
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
42 536 343.43 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
51 468 975.55 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
42 536 343.43 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
51 468 975.55 Kč
Sdružení dodavatelů: 
ANO
Vedoucí dodavatel IČO: 
25917838
Adresa: 
Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
Rozpad: 
Rok plnění: 
2017
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
0.00 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
0.00 Kč
Rok plnění: 
2018
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
42 536 343.43 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
51 468 975.55 Kč