P18V00000012

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Jince – zateplení střechy a sanace objektu VUZ - realizace
Identifikátor VZ: 
P18V00000012
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Jince, okres Příbram
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Koryčánková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Jince – zateplení střechy a sanace objektu VUZ - realizace”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
22. 3. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
26. 4. 2018 - 12:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Výzva k podání nabídek
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Závazný vzor smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Slepý soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace - část 1
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace - část 1_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace - část 2
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace - část 2_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
2. 3. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
27. 3. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
10. 5. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo - Příloha č. 1: Oceněný výkaz výměr
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
10. 5. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
14. 5. 2018 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
1. 11. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
HMpro cz s.r.o.
IČO: 
24801224
Nabídková cena bez DPH: 
25 947 358.97 Kč
Nabídková cena s DPH: 
29 839 462.82 Kč
Adresa: 
Černokostelecká 938/8, 100 00 Praha 10
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Subterra a.s.
IČO: 
45309612
Nabídková cena bez DPH: 
25 889 000.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
29 772 350.00 Kč
Adresa: 
Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
NEPRO stavební a.s.
IČO: 
27342093
Nabídková cena bez DPH: 
25 221 994.25 Kč
Nabídková cena s DPH: 
29 005 293.39 Kč
Adresa: 
Útočiště 632, 431 51 Klášterec nad Ohří
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Auböck s.r.o.
IČO: 
26089785
Nabídková cena bez DPH: 
24 968 000.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
28 713 200.00 Kč
Adresa: 
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Auböck s.r.o.
IČO: 
26089785
Poznámka: 
Cena včetně dodatku č. 1
Země sídla: 
Česká republika
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
25 820 357.44 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
29 693 411.05 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
25 820 357.44 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
29 693 411.05 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou