P18V00000019

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Praha, Tychonova 1 - výměna ohřívačů 2x OV 4000 l - realizace
Identifikátor VZ: 
P18V00000019
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
objekt areálu MO, Tychonova 1 Praha
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Ing. Kletečková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 27, § 31 a § 219 odst. 1 písm. a) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, na e-tržišti Tendemarket (T004/17V/00024432) veřejnou zakázku s názvem: „Praha, Tychonova 1 - výměna ohřívačů 2x OV 4000 l - realizace”.

Datum zveřejnění: 
21. 3. 2018 - 09:28
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
27. 9. 2017 - 10:34
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
21. 3. 2018 - 09:30
Číslo verze: 
1
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
INSTAMA, s.r.o.
IČO: 
26433087
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
780 415.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
780 415.00 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
780 415.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
780 415.00 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Dolnokrčská 2019/43, 140 00 Praha 4 - Krč