P12V00000002

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Provádění obsluhy a údržby vodohosp. zařízení
Evidenční číslo ve věstníku: 
208392
Identifikátor VZ: 
P12V00000002
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
jednotlivá VZ zadavatele
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Bc. Lenka Kratochvílová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Provádění obsluhy a údržby vodohospodářských zařízení".

Datum zveřejnění: 
27. 2. 2012 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
25. 4. 2012 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
336_ZD.pdf
Odkaz: 
Název dokumentu: 
336_Priloha_c_1_Specifikace.doc
Název dokumentu: 
336_Dodatecne_informace_c_1.pdf
Název dokumentu: 
336_Priloha_c_3_Seznam _VZ_a_cenova_kalkulace.xls
Název dokumentu: 
336_Priloha_c_4_Navrh_smlouvy.doc
Název dokumentu: 
336_Priloha_c_5_Harmonogram_prohlidek.doc
Název dokumentu: 
336_Priloha_c_7.rar
Název dokumentu: 
336_Priloha_c_2_Vzor_cestneho_prohlaseni.docx
Název dokumentu: 
336_Dodatecne_informace_c_2.pdf
Název dokumentu: 
336_Dodatecne_informace_c_3.pdf
Název dokumentu: 
336_Dodatecne_informace_c_4.pdf
Název dokumentu: 
336_Pisemna_zprava_zadavatele.pdf