P13V00000042

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Zpracování projektové dokumentace - úprava plynových kotelen dle ČSN 070703
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P13V00000042
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Jihlava, Brno, Ostrava
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Bc. Eva Málková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:"Zpracování projektové dokumentace - úprava plynových kotelen dle ČSN 070703".

Datum zveřejnění: 
6. 8. 2013 - 14:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
20. 8. 2013 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
456_Zadani_pro_podani_nabidky.pdf
Název dokumentu: 
456_Priloha_c._1_Cestne_prohlaseni.doc
Název dokumentu: 
456_Priloha_c._2_Kryci_list_nabidky.doc
Název dokumentu: 
456_Priloha_c._3_Navrh_smlouvy_o_dilo.docx
Název dokumentu: 
456_Priloha_c._4_Kotelny.pdf
Název dokumentu: 
456_Rozhodnuti_zadavatele_o_zruseni_zadavaciho_rizeni.pdf