P13V00000060

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
VVP Hradiště - Obrovice - rekonstrukce budovy vodárny
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P13V00000060
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
areál VVP Hradiště - Obrovice
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Ing. Eva Švandová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: "VVP Hradiště - Obrovice - rekonstrukce budovy vodárny".

Datum zveřejnění: 
9. 9. 2013 - 10:07
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
16. 9. 2013 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
474_Zadavaci_dokumentace.pdf
Název dokumentu: 
474_Priloha_c_1_Cestne_prohlaseni.doc
Název dokumentu: 
474_Priloha_c_2_Kryci_list.doc
Název dokumentu: 
474_Priloha_c_3_Navrh_smlouvy_o_dilo.doc
Název dokumentu: 
474_Priloha_c_4_Slepy_soupis_praci_a_dodavek.docx
Název dokumentu: 
474_Dodatecne_informace_c_1.pdf
Název dokumentu: 
474_Rozhodnuti_zadavatele_o_zruseni_zadavaciho_rizeni.pdf