P13V00000075

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Oprava nefunkčních výměníků pára – voda na předávacích stanicích v budovách č. 26 a 27 v leteckých kasárnách Prostějov
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P13V00000075
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Budovy č. 26 a 27 v leteckých kasárnách Prostějov
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
BcA. Jana Koryčanková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:"Oprava nefunkčních výměníků pára – voda na předávacích stanicích v budovách č. 26 a 27 v leteckých kasárnách Prostějov ".

Datum zveřejnění: 
6. 11. 2013 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
21. 11. 2013 - 13:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
490_Zadani_pro_podani_nabidky.pdf
Název dokumentu: 
490_Priloha_c.1_Cestne_prohlaseni.doc
Název dokumentu: 
490_Priloha_c.2_Kryci_list.doc
Název dokumentu: 
490_Priloha_c.3_Navrh_smlouvy_o_dilo.docx
Název dokumentu: 
490_Rozhodnuti_zadavatele_o_zruseni_zadavaciho_rizeni.pdf