P18V00000025

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
TDS a výkon BOZP na akci: Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9
Identifikátor VZ: 
P18V00000025
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Víta Nejedlého 235, 682 01 Vyškov
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Ing. Lenka Černá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), Vás ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku  na služby s názvem: TDS a výkon BOZP na akci: Snížení energetické náročnosti budov AS-PO: Vyškov, kasárna Dědice, ulice Víta Nejedlého 235, budova internátu I-7, I-8, I-9.

Datum zveřejnění: 
28. 3. 2018 - 10:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
16. 4. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum zrušení: 
16. 4. 2018 - 16:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadání pro podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 3. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 3. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 3. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 3. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Rozklad ceny
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 3. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadání pro podání nabídky č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 4. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
16. 4. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
SAFETY – SAMSON TDS a BOZP pro AS-PO
IČO: 
28571690
Nabídková cena bez DPH: 
348 849.60 Kč
Nabídková cena s DPH: 
422 108.02 Kč
Adresa: 
Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
ANO
Vedoucí účastník IČO: 
28571690
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE