P18V00000032

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Vojenské ubytovací zařízení Tábor, ulice Fügnerova č. p. 819/7 – zateplení obvodového pláště - realizace
Identifikátor VZ: 
P18V00000032
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Tábor
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Markéta Tichá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), Vás ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona  č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu na stavební práce s názvem: „Vojenské ubytovací zařízení Tábor, ulice Fügnerova č. p. 819/7 – zateplení obvodového pláště - realizace”.

Datum zveřejnění: 
16. 4. 2018 - 12:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
3. 5. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadání pro podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 4. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 4. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 4. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 4. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2_Soupis stavebních prací, dodávek a služeb_platné k 18_4_2018
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
18. 4. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
2
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 4. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 4. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 4. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 6 - Stavební povolení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 4. 2018 - 12:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadání pro podání nabídky č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
18. 4. 2018 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
17. 5. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o zrušení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
17. 5. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
EVEN s.r.o. stavební společnost
IČO: 
28062841
Nabídková cena bez DPH: 
1 607 870.52 Kč
Nabídková cena s DPH: 
1 945 523.33 Kč
Adresa: 
V Olšinách 2300/75, 100 000 Praha 10
Země sídla: 
Česká republika
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE