P13V00000033

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
VVP Hradiště – Obrovice – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy a technologie vodárny a vybudování vodovodní přípojky
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P13V00000033
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
areál VVP Hradiště - lokalita Obrovice
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Bc. Eva Málková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu: ""VVP Hradiště – Obrovice – zpracování projektové dokumentace na rekonstrukci budovy a technologie vodárny a vybudování vodovodní přípojky"."

Datum zveřejnění: 
14. 6. 2013 - 11:21
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
27. 6. 2013 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
446_Zadavaci_dokumentace.pdf
Název dokumentu: 
446_Priloha_c_1_Cestne_prohlaseni.doc
Název dokumentu: 
446_Priloha_c_2_Kryci_list.doc
Název dokumentu: 
446_Priloha_c_3_Navrh_smlouvy_o_dilo.docx
Název dokumentu: 
446_Rozhodnuti_o_zruseni_zadavaciho_rizeni.pdf