P14V00000043

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Renovace nátěrů dřevěného obložení, parapetů a okapů - VUZ č. 052 VDS Bechyně
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P14V00000043
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
VUZ Bechyně (Bežerovice)
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
BcA. Jana Koryčánková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu:"Renovace nátěrů dřevěného obložení, parapetů a okapů - VUZ č. 052 VDS Bechyně"

Datum zveřejnění: 
8. 9. 2014 - 14:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
24. 9. 2014 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Přílohy: 
Název dokumentu: 
551_Zadani_pro_podani_nabidky.pdf
Název dokumentu: 
551_Priloha_c.1_Cestne_prohlaseni.docx
Název dokumentu: 
551_Priloha_c.2_Kryci_list.docx
Název dokumentu: 
551_Priloha_c.3_Navrh_smlouvy_o_dilo.docx
Název dokumentu: 
551_Rozhodnuti_o_vyberu_nejvhodnejsi_nabidky.pdf
Název dokumentu: 
551_Rozhodnuti_o_zruseni.pdf
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
VV TOP s.r.o.
IČO: 
49977202
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2014
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
126 525.00 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
153 095.25 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE