Archiv nabídek nebytových prostorů

Archivní nabídky

Nebytové prostory ve vojenské ubytovně v Bechyni, Bežerovice 48

Datum zahájení:
26. 5. 2022 - 15:37
Kontaktní osoba:
Lenka Kovačová
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
9. 6. 2022 - 10:00
Místo plnění:
Ubytovna Bechyně, Bežerovice 48
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým

vyhlašuje

ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru ve  vojenské ubytovně

 v Bechyni, Bežerovice 48

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ - Bechyně VDS
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
26. 5. 2022 - 16:15
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
P1 - Předávací protokol
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
26. 5. 2022 - 16:15
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
P2 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
26. 5. 2022 - 15:45
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
P3 - Fotodokumentace vč. seznamu zařízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
26. 5. 2022 - 15:45
Číslo verze: 
1

Poptávka na odkup osobních vozidel

Datum zahájení:
26. 4. 2022 - 14:48
Kontaktní osoba:
Petr Raisigl
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
12. 5. 2022 - 16:00
Místo plnění:
ČR
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým

V y h l a š u j e

ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

poptávku na odkup osobních vozidel

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávka na odkup osobních vozidel
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
26. 4. 2022 - 15:15
Číslo verze: 
1

Poptávka na odkup osobních vozidel

Datum zahájení:
25. 3. 2022 - 13:16
Kontaktní osoba:
Petr Raisigl
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
12. 4. 2022 - 16:00
Místo plnění:
ČR
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým

V y h l a š u j e

ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

poptávku na odkup osobních vozidel

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávka na odkup osobních vozidel
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
28. 3. 2022 - 13:15
Číslo verze: 
1

Poptávku na odkup kotelen vč. komínového tělesa – Prostějov

Datum zahájení:
3. 3. 2022 - 17:00
Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Hladík
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
17. 3. 2022 - 10:00
Místo plnění:
areál kasáren Letecká 1, Prostějov
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým

V y h l a š u j e

ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

poptávku na odkup kotelen vč. komínového tělesa – Prostějov

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávka - kotelny Prostějov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
4. 3. 2022 - 08:30
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 – Popis kotelen vč. fota (znalecké posudky)
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
4. 3. 2022 - 08:30
Číslo verze: 
1

Poptávka na odkup osobních vozidel

Datum zahájení:
25. 2. 2022 - 11:06
Kontaktní osoba:
Petr Raisigl
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
15. 3. 2022 - 16:00
Místo plnění:
ČR
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým

V y h l a š u j e

ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

poptávku na odkup osobních vozidel

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávka na odkup osobních vozidel
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
25. 2. 2022 - 11:15
Číslo verze: 
1

Stránky