Archiv nabídek nebytových prostorů

Archivní nabídky

Nebytové prostory restaurace ve VUZ Ruzyně, U Prioru 938/6, Praha 6

Datum zahájení:
19. 9. 2016 - 16:44
Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Jech
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
14. 10. 2016 - 12:00
Místo plnění:
U Prioru 938/6, Praha 6
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, vyhlašuje ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pronájem nebytových prostor : "Nebytové prostory restaurace ve VUZ Ruzyně, U Prioru 938/6, Praha 6"

Soubory:
Název dokumentu: 
VR Ruzyně

Nájem nebytových prostor v Logistickém areálu Suvorovova, Nový Jičín.

Datum zahájení:
9. 8. 2016 - 15:34
Kontaktní osoba:
Jana Geryková, tel.: 702 208 656, e-mail: jana.gerykova@as-po.cz
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
31. 12. 2017 - 23:59
Místo plnění:
Logistický areál, Suvorovova ul., Nový Jčín
Popis:

Skladové prostory v objektu Logistického areálu v majetku Armádní Servisní, příspěvkové organizace. V celém objektu jsou zavedeny inženýrské sítě, k jednotlivým skladům vede asfaltová příjezdová cesta. Areál je oplocený a střežený (24 hod.). Všechny nabízené objekty jsou v dobrém technickém stavu.

  1. Prohlídky předmětných prostor se uskuteční: každou středu, vždy v 10:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem nájmu, před vchodem do Logistického areálu, Nový Jičín.

    Jiný termín prohlídky je možný kdykoliv, po domluvě s paní Gerykovou.

S dotazy na podrobnou charakteristiku nabízených prostor se zájemce může obrátit na paní Gerykovou, tel.: 702 208 656, e-mail: jana.gerykova@as-po.cz.

  1. Nájemce bude povinen uzavřít dostatečné pojištění odpovědnosti za škody vůči třetím osobám, způsobené užíváním předmětu nájmu, na pojistnou částku 1 - 3 mil. Kč za skladové prostory/haly (dle velikosti předmětu nájmu/objektu/skladu), 500 tis. Kč za kancelářské a ostatní prostory,a během celé doby nájmu je udržovat v platnosti.

Nabídky budou hodnoceny průběžně.

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ NOVÝ JIČÍN
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
9. 8. 2016 - 15:45
Číslo verze: 
2016

Nebytové prostory ve VUZ Ruzyně, U Prioru 938/6, Praha 6

Datum zahájení:
20. 1. 2016 - 13:57
Kontaktní osoba:
Milena Kohoutová
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
2. 2. 2016 - 12:00
Místo plnění:
U Prioru 938/6, Praha 6
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, vyhlašuje ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pronájem nebytových prostor : "Nebytové prostory ve VUZ Ruzyně, U Prioru 938/6, Praha 6"

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ Ruzyně

Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor (označených SO) v Logistickém areálu Nový Jičín

Datum zahájení:
1. 1. 2016 - 10:30
Kontaktní osoba:
Jana Geryková, tel.: 702 208 656, e-mail: jana.gerykova@as-po.cz
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
31. 12. 2017 - 23:59
Místo plnění:
Logistický areál, ul. Suvorovova, Nový Jičín
Popis:

Vyhlašujeme:

Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v objektu Logistického areálu v Novém Jičíně.

Prohlídky místa plnění: každou středu v 10:00 hodin.

Nabídky budou hodnoceny průběžně.

 

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ - průběžná 2016
Odkaz: 

Výběrové řízení na nájem nebytových prostor - VUZ, Dobrovského 27 C, Brno

Datum zahájení:
8. 12. 2015 - 16:44
Kontaktní osoba:
Ing. Šenkyřík, tel.:602 279 471, e-mail: zdenek.senkyrik@as-po.cz
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
14. 1. 2016 - 11:00
Místo plnění:
VUZ, Dobrovského 27 C, Brno
Popis:

Vyhlašujeme:

"Výběrové řízení na nájem nebytových prostor - VUZ, Dobrovského 27 C, Brno - I.NP, část STŘED".

Zadavatel požaduje využití ubytovací kapacity pro studenty ze států EU a NATO.

Ubytovací kapacitu není možné provozovat za účelem poskytování sociálního bydlení.

Prohlídka místa plnění 6.1.2016 v 10:00 hod. na recepci VUZ Dobrovského 27 B, Brno.

Soubory:
Název dokumentu: 
2.kolo VŘ

Stránky