Archiv nabídek nebytových prostorů

Archivní nabídky

Nebytové prostory ve vojenské ubytovně v Bechyni, Bežerovice 48

Datum zahájení:
6. 9. 2017 - 12:56
Kontaktní osoba:
Lenka Kovačová
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
26. 9. 2017 - 12:00
Místo plnění:
Ubytovna Bechyně, Bežerovice 48
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, vyhlašuje ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pronájem nebytových prostor : "Nebytové prostory ve  vojenské ubytovně  v Bechyni, Bežerovice 48".

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ - Bežerovice
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
6. 9. 2017 - 13:00
Číslo verze: 
1

Výběrové řízení na nájem VUZ Jihlava

Datum zahájení:
19. 6. 2017 - 15:10
Kontaktní osoba:
Ing. Zdeněk Šenkyřík, tel.: 602 279 471, e-mail: zdenek.senkyrik@as-po.cz
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
21. 7. 2017 - 08:00
Místo plnění:
VUZ Zborovská 5276/25, Jihlava
Popis:

Výběrové řízení na nájem ubytovací kapacity v objektu ubytovny Armádní Servisní příspěvkové organizace. Jedná se o jedno a dvoulůžkové pokoje, celkem 58 lůžek.  Pokoje jsou vybaveny umyvadlem s teplou a studenou vodou, sociální zařízení a sprchový kout jsou společné pro buňku tří pokojů. Společná kuchyňka, koupelna s vanou a sušárna se nachází na patře. V přízemí se nachází recepce, klubovna, kanceláře; v suterénu sušárna, prádelna, dílna, sklad a garáže. Budova je v původním stavu.

Celková plocha k pronájmu činí 2.126 m2, prostory pro ubytování jsou o rozloze 792 m2, společné prostory činí 1.334 m2. Předmětem nájmu nejsou prostory kotelny v I. PP.

Ubytovna se nachází blízko centra, 50 m od zastávky MHD, 400 m od autobusového nádraží a 1 km od vlakového nádraží. Možnost parkování bez poplatku na přilehlém parkovišti.

Ubytovací kapacitu není možné provozovat za účelem poskytování sociálního bydlení!

Prohlídka předmětného nebytového prostoru se uskuteční 13. 7. 2017 v 10:00.

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ JIHLAVA
Odkaz: 
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
19. 6. 2017 - 15:15
Číslo verze: 
1

Nebytové prostory ve vojenské ubytovně v Bechyni, Bežerovice 48

Datum zahájení:
24. 4. 2017 - 11:37
Kontaktní osoba:
Lenka Kovačová
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
19. 5. 2017 - 12:00
Místo plnění:
Ubytovna Bechyně, Bežerovice 48
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, vyhlašuje ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pronájem nebytových prostor : "Nebytové prostory ve  vojenské ubytovně  v Bechyni, Bežerovice 48".

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ - Bežerovice
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
24. 4. 2017 - 11:45
Číslo verze: 
1

Výběrové řízení na tyto předměty nájmu nebytových prostor, popsaných pod příslušnými symboly SO - V LOGISTICKÉM AREÁLU Suvorovova, Nový Jičín.

Datum zahájení:
1. 4. 2017 - 00:01
Kontaktní osoba:
GERYKOVÁ JANA, tel.: 702 208 656, jana.gerykova@as-po.cz
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
31. 3. 2018 - 13:16
Místo plnění:
LOGISTICKÝ AREÁL Suvorovova, Nový Jičín
Popis:

Skladové prostory v objektu Logistického areálu v majetku Armádní Servisní, příspěvkové organizace. V celém objektu jsou zavedeny inženýrské sítě, k jednotlivým skladům vede asfaltová příjezdová cesta. Areál je oplocený a střežený (24 hod.). Všechny nabízené objekty jsou v dobrém technickém stavu.

  1. Prohlídky předmětných prostor se uskuteční: každou středu, vždy v 10:00 hodin. Sraz zájemců o prohlídku je před vchodem do Logistického areálu, Nový Jičín. Jiný termín prohlídky je možný kdykoliv, po domluvě s paní Gerykovou.

Zájemci mohou předkládat nabídky elektronicky, poštou nebo osobním doručením AS-PO,od vyhlášení, do vyčerpání nabídky nebytových prostor.

NABÍDKY BUDOU HODNOCENY PRŮBĚŽNĚ!

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ Nový Jičín, 1.4.2017
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
31. 3. 2017 - 22:00
Číslo verze: 
142017

Výběrové řízení na nájem nebytových prostor

Datum zahájení:
13. 3. 2017 - 17:03
Kontaktní osoba:
Ing. Šenkyřík, tel. 602 279 471, e-mail: zdenek.senkyrik@as-po.cz
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
7. 4. 2017 - 09:00
Místo plnění:
VUZ Dobrovského 2549/27 B, Brno - prostory v I. PP
Popis:

Nájem prostor sloužících k podnikání, v objektu Armádní Servisní, příspěvkové organizace. Předmětem nájmu jsou částečně zrekonstruované obchodní prostory - 3 místnosti, zkolaudované pro stravovací služby, v minulosti využívané jako občerstvení.Součástí prostor je sociální zařízení. Jiný účel užívání je možný pouze se souhlasem pronajímatele a na náklady nájemce. Nabízené prostory jsou v dobrém technickém stavu. Celková pronajímaná plocha je 84,7m2.

Nájem bude sjednán na dobu určitou, maximálně na dobu 8 let.

Minimální nabídková cena je stanovena ve výši 38 100 Kč bez DPH/rok, za předmět nájmu; (do ceny nejsou zahrnuty platby za energie, vodu a odvoz odpadu). Drobné opravy nutné k zajištění provozu nebytových prostor si nájemce hradí sám.

Vhodný zájemce o nájem předmětných nebytových prostor (dále jen „zájemce“) bude vybrán podle jediného kritéria – nejvyššího návrhu ceny za předmět nájmu, specifikovaný v Kč bez DPH/za rok.

Zájemce musí být plátce DPH. Vlastní výběr bude proveden tzv. obálkovou metodou, po shromáždění všech nabídek a jejich následného neveřejného, komisionálního otevření a vyhodnocení.

  1. Prohlídka předmětu výběrového řízení je stanovena dne 22. 3. 2017 v 10:00 hodin.

    Sraz zájemců o prohlídku je před vchodem do ubytovny Dobrovského 2549/27B, Brno.

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ I.PP ve VUZ Dobrovského 2549/27 B, Brno
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
13. 3. 2017 - 17:15
Číslo verze: 
1

Stránky