Archiv nabídek nebytových prostorů

Archivní nabídky

Pronájem nebytového prostoru ve vojenské ubytovně v Bechyni, Bežerovice 48

Datum zahájení:
25. 3. 2019 - 13:08
Kontaktní osoba:
Lenka Kovačová
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
12. 4. 2019 - 12:00
Místo plnění:
Ubytovna Bechyně, Bežerovice 48
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, vyhlašuje ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pronájem nebytových prostor : "Nebytový prostor ve vojenské ubytovně v Bechyni, Bežerovice 48".

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ - Bežerovice
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
25. 3. 2019 - 13:15
Číslo verze: 
1

Poptávka na pronájem rybníků Defilé a Radostný

Datum zahájení:
29. 10. 2018 - 11:09
Kontaktní osoba:
Miroslav Táborský
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
15. 11. 2018 - 10:00
Místo plnění:
pozemek parc. č. 884 (rybník Defilé) a pozemek parc. č. 891/1 (rybník Radostný), katastrální území Bežerovice, obec Sudoměřice u Bechyně.
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, "Poptávku na pronájem rybníků Defilé a Radostný". 

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávka
Odkaz: 
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
29. 10. 2018 - 11:15
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
29. 10. 2018 - 11:15
Číslo verze: 
1

Poptávka na odkup topného oleje - Pardubice

Datum zahájení:
2. 5. 2018 - 15:21
Kontaktní osoba:
Miroslav Táborský
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
25. 5. 2018 - 10:00
Místo plnění:
letiště Pardubice, pozemek st. p. č. 938 v k. ú. Popkovice
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, "Poptávku na odkup topného oleje - Pardubice". 

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávka
Odkaz: 
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
2. 5. 2018 - 15:15
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Osvědčení o jakosti
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
2. 5. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1

Poptávka na odkup kovového odpadu - Hradec Králové

Datum zahájení:
27. 4. 2018 - 13:30
Kontaktní osoba:
Jaroslav Martínek
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
11. 5. 2018 - 10:00
Místo plnění:
Internát Heyrovského 1213, Hradec Králové
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, "Poptávku na odkup kovového odpadu - Hradec Králové". 

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávka
Odkaz: 
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
27. 4. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Kupní smlouva_návrh
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
27. 4. 2018 - 13:30
Číslo verze: 
1

Poptávka na odkup topného oleje - Pardubice

Datum zahájení:
27. 3. 2018 - 16:00
Kontaktní osoba:
Miroslav Táborský
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
27. 4. 2018 - 10:00
Místo plnění:
letiště Pardubice, pozemek st. p. č. 938 v k. ú. Popkovice
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, "Poptávku na odkup topného oleje - Pardubice". 

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávka
Odkaz: 
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
27. 3. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Osvědčení o jakosti
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
27. 3. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1

Stránky