Archiv nabídek nebytových prostorů

Archivní nabídky

Poptávkové řízení na odkup a odvoz betonového recyklátu a zeminy z odkopů - Letiště Přerov

Datum zahájení:
1. 2. 2017 - 15:00
Kontaktní osoba:
Bc. Tomáš Hladík
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
12. 10. 2017 - 15:00
Místo plnění:
areál území letiště Přerov
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, "Poptávkové řízení na odkup a odvoz betonového recyklátu a zeminy z odkopů - Letiště Přerov".

Soubory:
Název dokumentu: 
PŘ - recyklát Přerov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
1. 2. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Doplnění č. 1
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
8. 2. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Doplnění č. 2
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
29. 6. 2017 - 11:00
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Posudek- betonový recyklát Letiště Přerov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
1. 2. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Sdělení o vedlejším produktu
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
1. 2. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Dopravně provozní řád letiště Přerov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
1. 2. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Letištní řád letiště Přerov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
1. 2. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Nové geodetické zaměření
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
8. 2. 2017 - 14:30
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o zrušení poptávkového řízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
12. 10. 2017 - 15:15
Číslo verze: 
1

Výběrové řízení na pronájem plotové plochy okolo venkovního hřiště v areálu na adrese Hradec Králové, Heyrovského č.p.1213

Datum zahájení:
25. 1. 2017 - 15:59
Kontaktní osoba:
Mgr. Martina Sůrová
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
17. 2. 2017 - 10:00
Místo plnění:
Hradec Králové, Heyrovského č.p.1213
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, vyhlašuje ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na "Pronájem plotové plochy okolo venkovního hřiště v areálu na adrese Hradec Králové, Heyrovského č.p.1213".

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ - Hradec Králové
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
25. 1. 2017 - 16:00
Číslo verze: 
1

Poptávkové řízení na odkup a odvoz betonového recyklátu a zeminy z odkopů - Letiště Přerov

Datum zahájení:
14. 12. 2016 - 16:26
Kontaktní osoba:
Bc. Tomáš Hladík
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
6. 1. 2017 - 10:00
Místo plnění:
areál území letiště Přerov
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, "Poptávkové řízení na odkup a odvoz betonového recyklátu a zeminy z odkopů - Letiště Přerov".

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávkové řízení - recyklát Přerov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
14. 12. 2016 - 16:45
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Posudek- betonový recyklát Letiště Přerov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
14. 12. 2016 - 16:45
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Sdělení o vedlejším produktu
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
14. 12. 2016 - 16:45
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Dopravně provozní řád letiště Přerov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
14. 12. 2016 - 16:45
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Letištní řád letiště Přerov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
14. 12. 2016 - 17:00
Číslo verze: 
1

Výběrové řízení na nájem nebytových prostor - Ubytovací zařízení na ulici Olomoucká 182, Brno

Datum zahájení:
12. 12. 2016 - 11:47
Kontaktní osoba:
Ing. Zdeněk Šenkyřík
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
5. 1. 2017 - 09:00
Místo plnění:
Ubytovací zařízení na ulici Olomoucká 182, Brno
Popis:

Armádní Servisní, příspěvkové organizace nabízí pronájem ubytovací kapacity v Brně, ulice Olomoucká 182. Ubytovací zařízení I. PP – III. NP, s kapacitou 157 lůžek v jednolůžkových, dvoulůžkových a třílůžkových pokojích. Ubytovací kapacita je řešena samostatnými pokoji bez sociálního zařízení. Na každém patře se nachází společná kuchyně, koupelna a WC. V přízemí se nachází recepce, kancelář, byt správce; v suterénu sušárna, prádelna a sklady. Budova je v původním stavu a takto bude předána.

Celková plocha k pronájmu činí 2970,52 m2 (jedno podlaží 742,63 m2).

Ubytovna se nachází blízko centra, 50 m od zastávky MHD, 2 km od autobusového nádraží a 1 km od vlakového nádraží. Možnost parkování bez poplatku na přilehlém parkovišti.

Ubytovací kapacitu není možné provozovat za účelem poskytování sociálního bydlení.

Požadovaná minimální cena za roční nájemné za celý objekt činí 1 260 260 Kč bez DPH (do ceny nejsou zahrnuty platby za energie, vodu a odvoz odpadu).Drobné opravy nutné k zajištění provozu nemovitosti si nájemce hradí sám.

  1. Zájemci mohou předložit nabídky buď prostřednictvím poštovní přepravy, nebo osobním doručením; Nabídky předložené prostřednictvím poštovní přepravy musí být podány k přepravě na poštovním úřadě nejpozději do 2. 1. 2017 nabídky s pozdějším datem podání nebudou do tohoto výběrového řízení přijaty a nebudou hodnoceny.Nabídky doručené osobně, na níže uvedené adrese, doručí zájemce nebo jeho zástupce nejpozději dne 5. 1. 2017 do 09:00 hodin.Otevírání obálek proběhne dne 5. 1. 2017 v 13:00 hodin v budově AS-PO, Dobrovského 2549/27B, Brno. Otevírání obálek bude neveřejné.
Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ VUZ Olmoucká
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
12. 12. 2016 - 12:45
Číslo verze: 
1

Poptávkové řízení na odkup a odvoz betonového recyklátu a zeminy z odkopů - Letiště Přerov

Datum zahájení:
22. 11. 2016 - 13:41
Kontaktní osoba:
Bc. Tomáš Hladík
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
9. 12. 2016 - 10:00
Místo plnění:
areál území letiště Přerov
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, v y h l a š u j e v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., zákon o odpadech, ve znění pozdějších předpisů a dle § 1772 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, "Poptávkové řízení na odkup a odvoz betonového recyklátu a zeminy z odkopů - Letiště Přerov".

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávkové řízení - recyklát Přerov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
22. 11. 2016 - 13:45
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Posudek- betonový recyklát Letiště Přerov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
22. 11. 2016 - 13:45
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Sdělení o vedlejším produktu
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
22. 11. 2016 - 13:45
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Dopravně provozní řád letiště Přerov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
22. 11. 2016 - 13:45
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Letištní řád letiště Přerov
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
22. 11. 2016 - 13:45
Číslo verze: 
1

Stránky