Archiv nabídek nebytových prostorů

Archivní nabídky

Nebytové prostory restaurace VUZ Ruzyně, U Prioru 938/6, Praha 6

Datum zahájení:
11. 9. 2014 - 10:59
Kontaktní osoba:
Milena Kohoutová
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
26. 9. 2014 - 12:00
Místo plnění:
U Prioru 938/6, Praha 6
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelkou Ing. Dagmar Kynclovou, MBA, vyhlašuje ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu zákona č. 116/1990 Sb., o nájmu a pronájmu nebytových prostor ve znění pozdějších předpisů výběrové řízení na pronájem nebytových prostor : "Nebytové prostory restaurace VUZ Ruzyně, U Prioru 938/6, Praha 6".

Soubory:
Název dokumentu: 
555_VR_Ruzyne.pdf

Výběrové řízení na pronájem - PLOCHY K UMÍSTĚNÍ REKLAMNÍCH NOSIČŮ V OPAVĚ

Datum zahájení:
7. 8. 2014 - 15:01
Kontaktní osoba:
Ján Ficel, 602 554 594
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
11. 11. 2014 - 12:00
Místo plnění:
VUZ Krnovská, Opava - oplocení objektu
Popis:

Předmětem nájmu je nabídka umístění reklamních panelů, velkoplošných reklamních poutačů a navigačních tabulí na oplocení objektu ubytovny Armádní Servisní příspěvkové organizace v Opavě – Předměstí, na ulici Krnovská 77.

Nabízená plocha k nájmu 2 ks poutačů, celkem 24,50 m2.

Soubory:
Název dokumentu: 
2.kolo

Výběrové řízení na nájem nebytových prostor v objektu Logistického areálu Armádní Servisní příspěvkové organizace.

Datum zahájení:
29. 7. 2014 - 11:02
Kontaktní osoba:
Jana Geryková, tel: 702 208 656, e-mail: jana.gerykova@as-po.cz
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
11. 9. 2014 - 14:00
Místo plnění:
Logistický areál, Nový Jičín - Suvorovova ul.
Popis:

Výběrové řízení na nájem nebytových prostor v objektu Logistického areálu Armádní Servisní příspěvkové organizace.

Prohlídky předmětného nebytového prostoru se uskuteční: každou středu, vždy v 10:00.         

Sraz zájemců o prohlídku na vrátnici  do Logistického areálu, Nový Jičín..

Prostory budou předány v původním stavu.

Soubory:
Název dokumentu: 
9.kolo

Výběrové řízení na nájem nebytových prostor: LOGISTICKÝ AREÁL, Suvorovova, Nový Jičín

Datum zahájení:
29. 7. 2014 - 10:46
Kontaktní osoba:
J. Geryková, tel.: 702 208 656
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
11. 9. 2014 - 14:00
Místo plnění:
LOGISTICKÝ AREÁL, Suvorovova, Nový Jičín
Popis:

Vyhlašujeme, ve smyslu ustanovení Zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a ve smyslu Zákona č. 89/2012 Sb. Občanského zákoníku o nájmu a podnájmu prostor určených k podnikání, ve znění pozdějších předpisů:

Výběrové řízení na nájem nebytových prostor LOGISTICKÝ AREÁL, Suvorovova, Nový Jičín

Předmět nájmu:

Skladové prostory v objektu Logistického areálu v majetku Armádní Servisní, příspěvkové organizace. V celém objektu jsou zavedeny inženýrské sítě, k jednotlivým skladům vede asfaltová příjezdová cesta. Areál je oplocený a střežený (24 hod.). Všechny nabízené objekty jsou v dobrém technickém stavu. Objekty budou předány v původním stavu.

  1. Prohlídky předmětných prostor se uskuteční: každou středu, vždy v 10:00 hodin.  Sraz zájemců o prohlídku je před předmětem nájmu, před vchodem do Logistického areálu, Nový Jičín. Jiný termín prohlídky je možný kdykoliv, po domluvě s paní Gerykovou.
  2.  
  3. S dotazy na podrobnou charakteristiku nabízených prostor se zájemce může obrátit na:
  4. paní Gerykovou, tel.: 702 208 656, e-mail: jana.gerykova@as-po.cz, Logistický areál, Suvorovova, Nový Jičín, nebo na tel.: 602 551 209, rita.cendelinova@as-po.cz.

 

Popis nabízených nebytových prostor, jejich minimální nabídková cena a podmínky účasti v soutěži, jsou uvedeny v zadávací dokumentaci- viz příloha.

Soubory:
Název dokumentu: 
Vyhlášení 9.kola

Výběrové řízení na pronájem prostor určených k podnikání - v objektu VUZ, Chodská 17 A-1, Brno

Datum zahájení:
18. 7. 2014 - 13:13
Kontaktní osoba:
Ing. Šenkyřík, tel.: 602 358 128, 541 162 621, e-mail: zdenek.senkyrik@as-po.cz
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
15. 8. 2014 - 12:00
Místo plnění:
VUZ, Chodská 17 A-1, Brno
Popis:

Výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v objektu VUZ, internát Chodská 17 A-1, Brno.Celková plocha k nájmu je 151,90 m2.

  1. Prohlídka předmětu nájmu je stanovena: dne 6. 8. 2014 v 10:00 hodin.

 

 

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ Chodská 2014

Stránky