Archiv nabídek nebytových prostorů

Archivní nabídky

Nebytové prostory ve vojenské ubytovně v Bechyni, Bežerovice 48

Datum zahájení:
30. 8. 2022 - 13:34
Kontaktní osoba:
Lenka Kovačová
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
9. 9. 2022 - 10:00
Místo plnění:
Ubytovna Bechyně, Bežerovice 48
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým

vyhlašuje

ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

 

výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru ve  vojenské ubytovně

 v Bechyni, Bežerovice 48

Soubory:
Název dokumentu: 
VŘ - Bechyně VDS
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
30. 8. 2022 - 14:15
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
P1 - Návrh smlouvy - U-251-00-22
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
30. 8. 2022 - 13:30
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
P2 - Fotodokumentace
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
30. 8. 2022 - 13:30
Číslo verze: 
1

Pronájem nebytových prostor sloužících k podnikání v objektu VUZ Chodská 17A, Brno, 1.NP.

Datum zahájení:
25. 8. 2022 - 17:15
Kontaktní osoba:
Ing. Tomáš Hladík, tel. 602 106 100
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
16. 9. 2022 - 09:00
Místo plnění:
Chodská 17 A, Brno 612 00
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace, zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým, vyhlašuje v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, výběrové řízení na pronájem nebytového prostoru v Brně, ulice Chodská 17A.

Soubory:
Název dokumentu: 
Vyhlášení VŘ - nájem nebyt. prostor VUZ Chodská
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
25. 8. 2022 - 17:15
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Návrh smlouvy o nájmu
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
25. 8. 2022 - 17:15
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 ke SML - Zákres prostor.002
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
25. 8. 2022 - 17:15
Číslo verze: 
1
,
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 ke SML - Seznam drobného majetku.002
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
25. 8. 2022 - 17:15
Číslo verze: 
1

Poptávka na odkup osobního vozidla

Datum zahájení:
9. 8. 2022 - 14:01
Kontaktní osoba:
Petr Raisigl
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
25. 8. 2022 - 16:00
Místo plnění:
Brno
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým

V y h l a š u j e

ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

poptávku na odkup osobního vozidla

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávka na odkup osobního vozidla
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
9. 8. 2022 - 14:00
Číslo verze: 
1

Poptávka na odkup osobního vozidla

Datum zahájení:
2. 8. 2022 - 10:13
Kontaktní osoba:
Petr Raisigl
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
17. 8. 2022 - 16:00
Místo plnění:
Těchonín
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým

V y h l a š u j e

ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

poptávku na odkup osobního vozidla

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávka na odkup osobního vozidla
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
2. 8. 2022 - 10:15
Číslo verze: 
1

Poptávka na odkup osobního vozidla

Datum zahájení:
13. 7. 2022 - 12:17
Kontaktní osoba:
Petr Raisigl
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádosti o účast:
28. 7. 2022 - 16:00
Místo plnění:
Těchonín
Popis:

Armádní Servisní, příspěvková organizace

zastoupená ředitelem Ing. Martinem Lehkým

V y h l a š u j e

ve smyslu ustanovení zákona č. 219/2000 Sb., zákon o majetku ČR a jejím vystupování v právních vztazích ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

poptávku na odkup osobního vozidla

Soubory:
Název dokumentu: 
Poptávka na odkup osobního vozidla
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
13. 7. 2022 - 12:15
Číslo verze: 
1

Stránky