P17V00000012

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Vojenská vlečka č. 10 Čáslav – opravné práce
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-007513
Identifikátor VZ: 
P17V00000012
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Vojenská vlečka č. 10 Čáslav, 286 01 Čáslav
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Ing. Karolína Ručová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Vojenská vlečka č. 10 Čáslav – opravné práce”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
23. 2. 2017 - 15:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
15. 3. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum zrušení: 
8. 3. 2017 - 14:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh SoD
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 -Soupis stavebních prací a dodávek
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 2. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o zrušení zadávacího řízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
8. 3. 2017 - 13:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavetele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
22. 3. 2017 - 15:15
Číslo verze: 
1