P17V00000032

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Sanace území bývalého státního vojenského statku Výmyslov
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-012788
Identifikátor VZ: 
P17V00000032
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Výmyslov, okr. Přerov
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Ing. Jana Koryčánková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. b) a § 26 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Sanace území bývalého státního vojenského statku Výmyslov” zadanou v otevřeném řízení.

Datum zveřejnění: 
15. 5. 2017 - 15:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
12. 6. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 5. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Závazný vzor smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 5. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Slepý soupis stavebních prací
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 5. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 5. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace_post_signum(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 5. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smluvní vztahy vyplývající ze stavebního řízení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 5. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smluvní vztahy vyplývající ze stavebního řízení_post_signum(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 5. 2017 - 15:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 6. 2017 - 16:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 6. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
2
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 9. 2017 - 16:00
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
APB-PLZEŇ a.s.
IČO: 
27066410
Nabídková cena bez DPH: 
12 981 926.14 Kč
Nabídková cena s DPH: 
15 708 130.63 Kč
Adresa: 
Losiná 303, 332 04 Losiná, Plzeň-jih
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
TREPART s.r.o.
IČO: 
25917838
Nabídková cena bez DPH: 
16 754 970.79 Kč
Nabídková cena s DPH: 
20 273 514.66 Kč
Adresa: 
Pištěkova 782/3, 149 00 Praha 4
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE