P17V00000048

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Vojenská vlečka č. 10 Čáslav – oprava části vlečky
Identifikátor VZ: 
P17V00000048
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Vojenská vlečka č. 10 – Čáslav, 286 01 Čáslav
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Ing. Karolína Němcová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: „Vojenská vlečka č. 10 Čáslav – oprava části vlečky“.

Datum zveřejnění: 
16. 6. 2017 - 10:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
10. 7. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum zrušení: 
12. 7. 2017 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadání pro podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 6. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 6. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 6. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy - ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 6. 2017 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Návrh smlouvy PLATNÝ K 28.6.2017
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 6. 2017 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb - ZNEPLATNĚNO
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
16. 6. 2017 - 09:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb PLATNÝ K 28.6.2017
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 6. 2017 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č.1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
28. 6. 2017 - 16:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
12. 7. 2017 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o vyloučení účastníka z účasti v zadávacím řízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
12. 7. 2017 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
12. 7. 2017 - 10:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO: 
25253361
Nabídková cena bez DPH: 
7 600 404.29 Kč
Nabídková cena s DPH: 
9 196 489.19 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
ANO
Zdůvodnění odstoupení: 
Důvodem vyloužení bylo, že nabídková cena v předložené nabídce překročila finanční limit pro zakázku malého rozsahu na stavební práce.
Název účastníka: 
SGJW Hradec Králové, spol. s r. o.
IČO: 
49285092
Nabídková cena bez DPH: 
6 465 010.26 Kč
Nabídková cena s DPH: 
7 822 662.41 Kč
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
ANO
Zdůvodnění odstoupení: 
Důvodem vyloužení bylo, že nabídková cena v předložené nabídce překročila finanční limit pro zakázku malého rozsahu na stavební práce.