P17V00000068

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Líně - ekologizace kotelny
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-032192
Identifikátor VZ: 
P17V00000068
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Líně - vojenský areál, č. 068
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Markéta Tichá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „Líně - ekologizace kotelny”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
8. 9. 2017 - 15:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
27. 9. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
31. 10. 2017 - 07:30
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 9. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Závazný vzor smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 9. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Sankce za porušení BOZP, PO a OŽP
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 9. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Soupis staveních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 9. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace včetně stavebního povolení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 9. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Projektová dokumentace včetně stavebního povolení_POSTSIGNUM_Neobsahuje data
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 9. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Výzva k podání nabídek
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
8. 9. 2017 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
5. 10. 2017 - 12:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo T-454-00-17
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 11. 2017 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Přílohy č. 1, 2, 8 k SoD T-454-00-17
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 11. 2017 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Přílohy č. 1, 2, 8 k SoD T-454-00-17_PostSignum (neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
9. 11. 2017 - 13:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
14. 11. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č.1 k SoD T-454-00-17
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
20. 9. 2018 - 16:15
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
Uchytil s.r.o.
IČO: 
60734078
Nabídková cena bez DPH: 
9 137 944.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
11 056 912.00 Kč
Adresa: 
K Terminálu 7, 619 00 Brno - Horní Heršpice
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Intermont Opatrný s.r.o.
IČO: 
49900854
Nabídková cena bez DPH: 
8 996 118.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
10 885 302.78 Kč
Adresa: 
Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Metall Quatro spol. s r.o.
IČO: 
61538213
Nabídková cena bez DPH: 
9 204 129.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
11 136 996.00 Kč
Adresa: 
Vysoká Pec 600, 431 59 Vysoká Pec
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
Intermont Opatrný s.r.o.
IČO: 
49900854
Poznámka: 
Cena vč. dodatku č.1
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
9 118 892.10 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
11 033 859.44 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
9 118 891.90 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
11 033 859.20 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Vrskmaň 74, 431 15 Vrskmaň
Rozpad: 
Rok plnění: 
2017
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
1 856 483.60 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
2 246 345.16 Kč
Rok plnění: 
2018
Skutečně uhrazená cena za rok bez DPH: 
7 262 408.30 Kč
Skutečně uhrazená cena za rok s DPH: 
8 787 514.04 Kč