P18V00000014

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
VUZ Tábor, Kpt. Nálepky – stavební úpravy
Identifikátor VZ: 
P18V00000014
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
ul. Kpt. Nálepky, č. p. 2395, 390 05 Tábor
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Mgr. Eliška Okapová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), zadal ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: „VUZ Tábor, Kpt. Nálepky – stavební úpravy”.

Datum zveřejnění: 
7. 3. 2018 - 15:28
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
20. 3. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 3. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Technická zpráva el. instalace + fotodokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 3. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Technická zpráva el. instalace + fotodokumentace_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 3. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Soupis stavební prací,dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 3. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 3. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 3. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 3. 2018 - 15:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o zrušení zadávacího řízení
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
20. 3. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1