P18V00000017

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Libavá - rekonstrukce technologie na přípravu teplé užitkové vody - realizace
Identifikátor VZ: 
P18V00000017
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Město Libavá, PSČ 783 07, objekt PDA a centrální vojenské kuchyně
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Lenka Krausová, DiS.
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), Vás ve smyslu ust. § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku  na stavební práce s názvem: „Libavá - rekonstrukce technologie na přípravu teplé užitkové vody - realizace”.

Datum zveřejnění: 
19. 3. 2018 - 16:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
10. 4. 2018 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
3. 5. 2018 - 10:57
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadání pro podání nabídky
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 3. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 3. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace_PostSignum_(neobsahuje data)
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 3. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 3. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 3. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 3. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Návrh smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 3. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 6 - Stavební povolení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
19. 3. 2018 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
23. 3. 2018 - 10:45
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
13. 4. 2018 - 10:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
14. 5. 2018 - 08:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
31. 8. 2018 - 13:45
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
TRASKO, a.s.
IČO: 
25549464
Nabídková cena bez DPH: 
3 253 026.00 Kč
Nabídková cena s DPH: 
3 936 161.46 Kč
Adresa: 
Na Nouzce 487/8, 682 01 Vyškov
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
TRASKO, a.s.
IČO: 
25549464
Poznámka: 
cena dle dodatku č. 1
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2018
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
3 891 146.80 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
4 708 287.63 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
3 891 146.80 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
4 708 287.63 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Vyškov, Na Nouzce 487/8, PSČ 68201