P15V00000003

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Provádění servisu, oprav a revizí poplachových systémů FA300 a NX-8
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P15V00000003
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Vojenská železniční vlečka Podbořany
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Mgr. Vendula Cvikýřová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitelka AS-PO Ing. Dagmar Kynclová, MBA (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: "Provádění servisu, oprav a revizí poplachových systémů FA300 a NX-8".

Datum zveřejnění: 
16. 2. 2015 - 14:27
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
26. 2. 2015 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
589_Zadani_pro_podani_nabidky.pdf
Název dokumentu: 
589_Priloha_c._1_Cestne_prohlaseni.doc
Název dokumentu: 
589_Priloha_c._2_Kryci_list_nabidky.doc
Název dokumentu: 
589_Priloha_c._3_Navrh_smlouvy_o_poskytovani_sluzeb.doc
Název dokumentu: 
589_Priloha_c._4_Cenik_poskytovanych_sluzeb.xlsx
Název dokumentu: 
589_Priloha_c._5_Seznam_typu_poctu_a_umisteni_jednotlivych_prvju_EZS.doc
Název dokumentu: 
589_Rozhodnuti_o_zruseni.pdf