P15V00000044

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Nový zdroj tepla pro objekt č. 27 v areálu leteckých kasáren Prostějov
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P15V00000044
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Areál Leteckých kasáren Prostějov
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Bc. Málková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku:"Nový zdroj tepla pro objekt č. 27 v areálu leteckých kasáren Prostějov".

Datum zveřejnění: 
18. 8. 2015 - 15:45
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
1. 9. 2015 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
634_Zadani_pro_podani_nabidky.pdf
Název dokumentu: 
634_Priloha_c.1_Cestne_prohlaseni.doc
Název dokumentu: 
634_Priloha_c.2_Kryci_list.doc
Název dokumentu: 
634_Priloha_c.3_Navrh_smlouvy_o_dilo.docx
Název dokumentu: 
634_Priloha_c.4_Slepy_soupis_stavebnich_praci_a_dodavek.rar
Název dokumentu: 
634_Priloha_c.5_Sankce_za_poruseni_BOZP_PO_a_OZP.docx
Název dokumentu: 
634_Priloha_c.6_Projektova_dokumentace_vcetne_stavebniho_povoleni.rar
Název dokumentu: 
Rozhodnutí_o_vyloučení_uchazeče_z_účasti_v_zadávacím_řízení
Název dokumentu: 
Rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky
Název dokumentu: 
Rozhodnutí zadavatele o zrušení zadávacího řízení