Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Ukončeno plnění

Výměna oken - Olomouc, Hněvotínská 9

Místo plnění:
Olomouc, Hněvotínská č.p. 9
Datum zahájení:
5. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 8. 2008 - 13:00

Oprava balkónů - Boletice č.p. 42

Místo plnění:
Boletice č.p. 42
Datum zahájení:
29. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
15. 8. 2008 - 10:15

Oprava střechy - Bučovice, Sokolovská č.p. 649

Místo plnění:
Sokolovská (areál kasáren), Bučovice č.p. 649
Datum zahájení:
29. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
22. 8. 2008 - 11:00

Výměna odlučovačů Moravská Třebová

Místo plnění:
Jevíčská 7,Moravská Třebová
Datum zahájení:
18. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
6. 8. 2008 - 14:00

Provedení stavebních oprav,Letecká kasárna Bechyně

Místo plnění:
Bechyně
Datum zahájení:
23. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
18. 8. 2008 - 10:30

Rekonstrukce ubytovny Jince

Místo plnění:
ul. Zborovská č.p. 365, Jince
Datum zahájení:
31. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
15. 8. 2008 - 10:00

Rekonstrukce výtahu ubytovny Hradec Králové

Místo plnění:
Hradecká č.p. 407 (404), Hradec Králové
Datum zahájení:
17. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
4. 8. 2008 - 10:15

Rekonstrukce kotelny 15A Jince

Místo plnění:
Jince-Valdek č.p.22
Datum zahájení:
17. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
22. 7. 2008 - 14:00

Oprava ploché střechy internátu I-7 a I-8, Vyškov

Místo plnění:
Víta Nejedlého 235, Vyškov
Datum zahájení:
11. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
31. 7. 2008 - 13:00

Rekonstrukce kotelen Jince – Valdek

Místo plnění:
Jince – Valdek č.p. 22
Datum zahájení:
11. 7. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
30. 7. 2008 - 14:00

Stránky