Ukončené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Ukončeno plnění

Oprava podlah, malování - ubytovna Liberec, Horská

Místo plnění:
Horská č.p. 333/4, Liberec
Datum zahájení:
13. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
5. 9. 2008 - 13:15

Oprava podlah balkónů - Litoměřice, Purkyňova

Místo plnění:
Purkyňova č.p. 1, Litoměřice
Datum zahájení:
12. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
28. 8. 2008 - 11:30

Provedení rekonstrukce odvodnění ubytovna Příbram

Místo plnění:
Poštovní ul. čp. 237, Příbram
Datum zahájení:
12. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
8. 9. 2008 - 10:30

Výměna zásobníkové nádrže - Prostějov

Místo plnění:
Letecká kasárna Prostějov
Datum zahájení:
12. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
26. 8. 2008 - 10:15

Rekonstrukce výtahu - Brno, Tř. kpt. Jaroše

Místo plnění:
Tř. kpt. Jaroše č.p. 1969/7a, Brno - Královo Pole
Datum zahájení:
11. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 8. 2008 - 15:00

Zpracování PD - Velká Dlážka

Místo plnění:
Velká Dlážka č.p. 336/2, Přerov
Datum zahájení:
11. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
28. 8. 2008 - 10:00

Realizace protiradonových opatření Město Libavá

Místo plnění:
Město Libavá, Jaselská č.p. 73
Datum zahájení:
11. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
26. 8. 2008 - 12:30

Oprava stoupaček V. Nejedlého, Vyškov

Místo plnění:
ul. Víta Nejedlého 235, Vyškov
Datum zahájení:
5. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
22. 8. 2008 - 14:15

Oprava střechy - Prostějov

Místo plnění:
Prostějov, ul. Letecká (objekt kasáren č.1.)
Datum zahájení:
5. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
20. 8. 2008 - 11:00

Oprava elektroinstalace - J.Hradec

Místo plnění:
Jarošovská č.p. 252, Jindřichův Hradec
Datum zahájení:
5. 8. 2008 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
22. 8. 2008 - 13:00

Stránky