P17V00000063

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Nákup 13ks nových osobních automobilů
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-021664
Identifikátor VZ: 
P17V00000063
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
dodávky
Místo plnění: 
Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Ing. Karolína Němcová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 56 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na dodávky s názvem: „Nákup 13ks nových osobních automobilů“, zadanou v otevřeném řízení.

Datum zveřejnění: 
7. 8. 2017 - 14:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
18. 9. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum zrušení: 
14. 9. 2017 - 14:54
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Návrh kupní smlouvy
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - Specifikace vč. ocenění
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
7. 8. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
15. 8. 2017 - 13:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 2
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
22. 8. 2017 - 09:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 3
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
24. 8. 2017 - 13:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 4
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
12. 9. 2017 - 14:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
5. 10. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1