P15V00000021

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
VVP Hradiště – Obrovice – vybudování nového vodního zdroje a jeho napojení na technologii vodárny
Evidenční číslo ve věstníku: 
-----
Identifikátor VZ: 
P15V00000021
Specifikace zadávacího řízení: 
Zakázka malého rozsahu
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
VPP Hradiště - Obrovice
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
BcA. Jana Koryčánková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná Ing. Martin Lehký – pověřen řízením organizace (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 7 a § 12 odst. 3) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku: "VVP Hradiště – Obrovice – vybudování nového vodního zdroje a jeho napojení na technologii vodárny"

Datum zveřejnění: 
4. 6. 2015 - 10:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
22. 6. 2015 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
609_Zadani_pro_podani_nabidky.pdf
Název dokumentu: 
609_Priloha_c.1_Cestne_prohlaseni.docx
Název dokumentu: 
609_Priloha_c.2_Kryci_list.docx
Název dokumentu: 
609_Priloha_c.3_Navrh_smlouvy_o_dilo.docx
Název dokumentu: 
609_Rozhodnuti_o_zruseni.pdf