P16V00000011

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO - oblast Morava
Evidenční číslo ve věstníku: 
633906
Identifikátor VZ: 
P16V00000011
Specifikace zadávacího řízení: 
Otevřené řízení
Předmět zakázky: 
služby
Místo plnění: 
Morava
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Markéta Tichá
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, vyzývá k podání nabídky na nadlimitní veřejnou zakázku na služby s názvem: "Úklidové a pokojské služby, recepční služby a venkovní úklidy v zařízeních AS-PO - oblast Morava", uveřejněnou v ISVZUS pod evidenčním číslem zakázky 633906.

Datum zveřejnění: 
13. 4. 2016 - 16:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
3. 6. 2016 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Název dokumentu: 
Příloha č. 1_Čestné prohlášení
Název dokumentu: 
Příloha č. 2_Krycí list
Název dokumentu: 
Příloha č. 3_Návrh smlouvy
Název dokumentu: 
Příloha č. 4_AKTUÁLNÍ k 25.5.2016_Rozsah a četnost provádění úklidových a pokojských služeb, recepčních služeb a venkovních úklidů
Název dokumentu: 
Příloha č. 4_ZNEPLATNĚNO_Rozsah a četnost provádění úklidových a pokojských služeb, recepčních služeb a venkovních úklidů
Název dokumentu: 
Příloha č. 5_Prohlášení dle § 68 zákona
Název dokumentu: 
Odůvodnění veřejné zakázky
Název dokumentu: 
Dodatečné informace č. 1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele