Zrušené zakázky

Profil zadavatele

Název zadavatele Armádní Servisní, příspěvková organizace
Sídlo Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
60460580
DIČ CZ60460580
  Aktivní - zadavatel využívá výhradně profil zdavatele v NENu
Adresa profilu zadavatele v NEN https://nen.nipez.cz/profil/ASPO
- aktivní od 21.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ Z2017-019704
XML adresa https://nen.nipez.cz/profil/ASPO/xmldatavz?Typ=1
Adresa profilu zadavatele https://www.as-po.cz/verejne-zakazky
- aktivní od 24.2.2012
Adresa obecné adresy zadavatele https://www.as-po.cz
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 208274
XML adresa https://www.as-po.cz/verejne-zakazky/XMLdataVZ?
  Neaktivní
Název elektronického tržiště TENDERMARKET, elektronické tržiště
Adresa profilu zadavatele E-tržiště https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil
- aktivní od 26.4.2013 do 30.6.2017
- ZNEAKTIVNĚNO od 1.7.2017
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ 352236
XML adresa https://www.tendermarket.cz/Z00000290.profil/XMLdataVZ?

 

Zrušené zakázky

Rakovník, Dukelských hrdinů - zpracování projektové dokumentace plynofikace uhelné kotelny v budově č. 013 a rekonstrukce systému teplovzdušného vytáp

Místo plnění:
Rakovník
Datum zahájení:
4. 6. 2013 - 12:31
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
24. 6. 2013 - 10:00

VRÚ Slapy nad Vltavou – dodávka zkapalněného uhlovodíkového plynu

Místo plnění:
Areál VRÚ Slapy nad Vltavou
Datum zahájení:
25. 4. 2013 - 08:56
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
20. 6. 2013 - 10:00

Služby Cloud Computing včetně migrace stávající infrasktruktury

Místo plnění:
Česká republika
Datum zahájení:
13. 2. 2013 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
15. 3. 2013 - 10:00

Instalace klimatizace v kancelářích AS-PO, ...

Místo plnění:
Praha 6, Podbabská 1589/1
Datum zahájení:
11. 2. 2013 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 2. 2013 - 10:00

Implementace informačního systému na technologické hospodářství a energetický management pro zařízení společnosti Armádní Servisní, příspěvková organi

Místo plnění:
Praha 6, Podbabská 1589/1
Datum zahájení:
16. 1. 2013 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
12. 3. 2013 - 10:00

Servis osobních automobilů

Místo plnění:
Praha
Datum zahájení:
23. 11. 2012 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
12. 12. 2012 - 10:00

Úklidové a pokojské služby, recepční služby a ...

Místo plnění:
jednotlivá ubytovací zařízení AS-PO
Datum zahájení:
29. 2. 2012 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
26. 4. 2012 - 10:00

Provádění obsluhy a údržby vodohosp. zařízení

Místo plnění:
jednotlivá VZ zadavatele
Datum zahájení:
27. 2. 2012 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
25. 4. 2012 - 10:00

Úklidové a pokojské služby, recepční služby ...

Místo plnění:
jednotlivá ubytovací zařízení SVBF
Datum zahájení:
18. 3. 2011 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
13. 5. 2011 - 12:00

Rekonstrukce ubytovny v Hranicích na Moravě

Místo plnění:
Hranice na Moravě
Datum zahájení:
19. 3. 2009 - 00:00
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:
24. 4. 2009 - 10:30

Stránky