P17V00000061

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Odstranění stavby plynové kotelny, komínu, nadzemních parních rozvodů ve vojenském areálu Bechyně
Evidenční číslo ve věstníku: 
Z2017-030325
Identifikátor VZ: 
P17V00000061
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
Vojenský areál Bechyně
Stav řízení: 
ukončeno plnění smlouvy na základě veřejné zakázky
Kontaktní osoba: 
Bc. Markéta Burdová
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel Ing. Martin Lehký (dále jen „zadavatel”), vás ve smyslu § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem: Odstranění stavby plynové kotelny, komínu, nadzemních parních rozvodů ve vojenském areálu Bechyně”, zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
3. 8. 2017 - 11:30
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
22. 8. 2017 - 10:00
Dělená na části: 
NE
Rámcová dohoda: 
NE
Zavedení DNS: 
NE
Datum uzavření smlouvy: 
25. 10. 2017 - 13:20
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Typ dokumentu: 
Výzva k podání nabídek (ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 odstavce 1 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 8. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 8. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 1 - Projektová dokumentace
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 8. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 - Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 8. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 - N odpady
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 8. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 - Rozhodnutí o odstranění stavby
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 8. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Čestné prohlášení
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 8. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 6 - Seznam referenčních zakázek
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 8. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 7 - Návrh smlouvy o dílo
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 8. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Příloha č. 8 - Krycí list
Typ dokumentu: 
Zadávací dokumentace (podle § 53 odstavce 3, § 96 odstavce 1 a § 164 odstavce 2 zákona)
Čas zveřejnění: 
3. 8. 2017 - 11:30
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Vysvětlení, změna nebo doplnění zadávací dokumentace č. 1
Typ dokumentu: 
Vysvětlení zadávací dokumentace (podle § 98 zákona)
Čas zveřejnění: 
14. 8. 2017 - 15:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Oznámení o výběru dodavatele
Typ dokumentu: 
Jiný dokument (zadavatel uvede název tohoto typu dokumentu)
Čas zveřejnění: 
31. 8. 2017 - 10:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Smlouva o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
26. 10. 2017 - 13:15
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele
Typ dokumentu: 
Písemná zpráva (podle § 217 zákona)
Čas zveřejnění: 
30. 10. 2017 - 16:00
Číslo verze: 
1
Název dokumentu: 
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
Typ dokumentu: 
Smlouva (uzavřená na veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků a rámcová dohoda podle § 219 zákona)
Čas zveřejnění: 
27. 11. 2017 - 16:00
Číslo verze: 
1
Seznam účastníků: 
Název účastníka: 
AQUATEST a.s.
IČO: 
44794843
Nabídková cena bez DPH: 
7 446 022.58 Kč
Nabídková cena s DPH: 
9 009 687.32 Kč
Adresa: 
Geologická 988/4, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
DEKONTA, a.s.
IČO: 
25006096
Nabídková cena bez DPH: 
5 946 963.31 Kč
Nabídková cena s DPH: 
7 195 825.61 Kč
Adresa: 
Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
PB SCOM s.r.o.
IČO: 
25397087
Nabídková cena bez DPH: 
8 978 011.23 Kč
Nabídková cena s DPH: 
10 871 863.59 Kč
Adresa: 
Radniční 28, Hranice I-Město, 753 01 Hranice
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
Auböck s.r.o.
IČO: 
26089785
Nabídková cena bez DPH: 
19 963 242.62 Kč
Nabídková cena s DPH: 
24 155 523.57 Kč
Adresa: 
Poříčí 247, 373 82 Boršov nad Vltavou
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
BAUSET CZ, a.s.
IČO: 
63217139
Nabídková cena bez DPH: 
9 889 879.84 Kč
Nabídková cena s DPH: 
11 966 754.61 Kč
Adresa: 
Nemošická 1495, 530 02 Pardubice
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
POLANSKÝ GROUP a.s.
IČO: 
27633896
Nabídková cena bez DPH: 
7 767 174.54 Kč
Nabídková cena s DPH: 
9 398 281.19 Kč
Adresa: 
Přemyslova 529, 251 01 Říčany
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
ROZEPOS s.r.o.
IČO: 
04908503
Nabídková cena bez DPH: 
8 057 888.62 Kč
Nabídková cena s DPH: 
9 750 045.23 Kč
Adresa: 
Moskevská 2715/1, 390 05 Tábor
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Název účastníka: 
TREPART s.r.o.
IČO: 
25917838
Nabídková cena bez DPH: 
8 116 968.92 Kč
Nabídková cena s DPH: 
9 821 532.39 Kč
Adresa: 
Pištěkova 782/3, Chodov, 149 00 Praha 4
Země sídla: 
ČR
Sdružení účastníků: 
NE
Vyřazen pro mim. nízkou nab. cenu : 
NE
Odstoupil: 
NE
Seznam dodavatelů: 
Název dodavatele: 
ROZEPOS s.r.o.
IČO: 
04908503
Země sídla: 
ČR
Rok smlouvy: 
2017
Celková cena dle smlouvy bez DPH: 
8 057 888.62 Kč
Celková cena dle smlouvy s DPH: 
9 750 045.23 Kč
Skutečně uhrazená cena bez DPH: 
8 057 889.00 Kč
Skutečně uhrazená cena s DPH: 
9 750 045.69 Kč
Sdružení dodavatelů: 
NE
Adresa: 
Moskevská 2715/1, 390 05 Tábor