P16V00000024

Informace o zadavateli

Název zadavatele:Armádní Servisní, příspěvková organizace
IČ:60460580
Adresa:Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice, ČR
Identifikátor profilu zadavatele ve VVZ:208274
Zlepšení podmínek ubytování v 3. – 4. NP Internát I-1, Víta Nejedlého 235, Vyškov
Evidenční číslo ve věstníku: 
641343
Identifikátor VZ: 
P16V00000024
Specifikace zadávacího řízení: 
Zjednodušené podlimitní řízení
Předmět zakázky: 
stavební práce
Místo plnění: 
VUZ Internát I-1, Víta Nejedlého 235, Vyškov
Stav řízení: 
zakázka byla zrušena
Kontaktní osoba: 
Bc. Barbora Olejníková
Popis: 

Armádní Servisní, příspěvková organizace, jejímž jménem jedná ředitel AS-PO Ing. Martin Lehký (dále jen zadavatel), Vás ve smyslu ust. § 25 písmeno b) a § 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen "zákon"), vyzývá k podání nabídky na podlimitní veřejnou zakázku na stavební práce: "Zlepšení podmínek ubytování v 3. – 4. NP Internát I-1, Víta Nejedlého 235, Vyškov", zadanou ve zjednodušeném podlimitním řízení.

Datum zveřejnění: 
3. 6. 2016 - 15:41
Lhůta pro podání nabídek/doručení žádostí o účast:: 
27. 6. 2016 - 10:00
Přílohy: 
Název dokumentu: 
Zadávací dokumentace
Název dokumentu: 
Přiloha č. 1 Čestné prohlášení
Název dokumentu: 
Příloha č. 2 Krycí list
Název dokumentu: 
Příloha č. 3 Soupis stavebních prací a dodávek
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo- ZNEPLATNĚNO
Název dokumentu: 
Příloha č. 5 - Prohlaseni dle §68 zakona
Název dokumentu: 
Přílohy č. 6 Projektová dokumentace
Název dokumentu: 
Příloha č. 7 Souhlas s provedením ohlášených stavebních úprav
Název dokumentu: 
Příloha č. 8 Informace o termínu prohlídky místa plnění
Název dokumentu: 
Písemná výzva k podání nabídky
Název dokumentu: 
Příloha č. 4 Návrh smlouvy o dílo – verze platná k 16. 6. 2016
Název dokumentu: 
Dodatečné informace č. 1
Název dokumentu: 
Dodatečné informace č. 2
Název dokumentu: 
Dodatečné informace č. 3
Název dokumentu: 
Písemná zpráva zadavatele